ปัจจัยหลักที่ท่านต้องเช็คข้อมูลก่อนมีดังนี้
1. น้ำ ที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็ง ต้องเป็น น้ำประปาภูมิภาค หากเป็นน้ำบาดาล, น้ำประปาหมู่บ้าน
น้ำบ่อ ฯลฯ ต้องส่งมาตรวจสอบ เบื้องต้น ( ค่าสารละลายรวม)
1.1 ในกรณีที่ส่งน้ำมาตรวจสอบและผ่าน ( ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการลงเครื่องกรองน้ำ)
1.2 ในกรณีที่ส่งน้ำมาตรวจสอบและ น้ำไม่ผ่าน ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงเครื่องกรองน้ำ ก่อนที่จะมาทำน้ำแข็ง ( ราคาเครื่องกรองน้ำขึ้นอยู่ การวัดค่าของสารละลายรวม ) บริษัทฯ ไม่สามารถบอกราคาเครื่องกรองน้ำได้ ราคาที่ส่วนมากลูกค้าลงกรณีน้ำไม่ผ่านต่ำสุด 40000 บาทขึ้นไป
2. ระบบไฟฟ้า ต้อง 15 แอมป์ขึ้นไป ถึงจะติดตั้งเครื่องได้ ( ให้ดูหม้อมิเตอร์ไฟ จะระบุว่ากี่แอมป์หรือบิลค่าไฟฟ้า )
หากต่ำกว่า 15 แอมป์ ต้องไปขอไฟฟ้าเพิ่มเป็น 15 แอมป์ ค่าใช้จ่าย สอบถาม การไฟฟ้าของท้องที่ของท่าน
การไฟฟ้าจะมาตรวจสอบในสายไฟในบ้าน และให้ทางลูกค้าเดินสายไฟตามการไฟฟ้าค่ะ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผู้จ้างเดินระบบไฟฟ้า
3. สถานที่ติดตั้ง เครื่องทำน้ำแข็ง ต้องเป็นพื้นที่ราบไม่เอียง และต้องมีหลังคากัน ฝน และกันแดด มีที่ระบายอากาศได้ดี
เช็คการซื้อน้ำแข็งว่าใช้วันละกี่กิโลกรั
แบบที่ 1 กระสอบจะเป็นแบบถุงปุ๋ย ( 1 กระสอบประมาณ 20-25 กก)
แบบที่ 2 ถุงพลาสติกใสๆ ( 1 ถุง ประมาณ 10 กก)
วิธีการคำนวณ ปริมาตรของน้ำแข็งที่ใช้
ตัวอย่างที่ ลูกค้ารับน้ำแข็งมาแบบที่ 1 วันละ 6 กระสอบ( การคำนวณ 6 กระสอบ x 20 กิโลกรัม = 120 กิโลกรัม)
เท่ากับ ลูกค้ารับน้ำแข็งมา วันละ 120 กิโลกรัม

บริษัทฯ ก็จะแนะนำเครื่องทำน้ำแข็งที่เหมาะสมกับลูกค้าที่ซื้อน้ำแข็งใช้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หญิง โทรศัพท์ 083 251-7787
LINEID: yingatirat