เครื่องทำนำ้แข็งICEman มีทั้ง เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตถ้วยใหญ่ เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตถ้วยเล็ก เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ และยังจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งสี่เหลี่ยม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

ผลิตน้ำแข็งได้เอง
สามารถแบ่งขายได้สร้างรายได้เพิ่ม
สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปลอมปน
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของท่าน