ice-machine-installation

หลักการติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งที่ดี

ในการติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งนั้น เราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลักใน 2 ส่วน คือ

1.  ความต้องการของระบบ

ในการผลิตน้ำแข็งด้วยเครื่องทำน้ำแข็งนั้น เรามีปัจจัยที่สำคัญ 2 อย่างคือ ไฟฟ้าและน้ำ

1.1  ระบบไฟฟ้า

• ระบบไฟฟ้าที่จะจ่ายเข้าเครื่องจะต้องเป็นระดับแรงเคลื่อนที่ตรงกับระบบของเครื่อง
• ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องจะต้องมีชุดเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้า จากตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องผลิตน้ำแข็ง และต้องแยกใช้เฉพาะ โดยเบรคเกอร์จะต้องมีความทนทานกระแสได้ไม่ต่ำกว่าขนาดของเครื่องแต่ละรุ่น
• ขนาดของสายไฟที่นำมาใช้ จะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2 x 4 mm2 หรือสามารถทนกระแสตามข้อระบุ หรือขนาดของเครื่องแต่ละรุ่นได้    • การเดินสายจากตู้เบรคเกอร์ไปยังเครื่องจะต้องเดินในท่อสายไฟเสมอ

1.2  ระบบน้ำ

• น้ำที่จ่ายเข้าเครื่องจะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำทุกครั้ง
• ระบบจ่ายน้ำเข้าเครื่องทำน้ำแข็งจะต้องมีวาล์ว เปิด-ปิด สำหรับการควบคุม ปริมาณน้ำและปรับระดับแรงดันของน้ำที่ไหลเข้าเครื่องให้สมดุล (ประมาณ 15 PSIG)
• จะต้องติดตั้งระบบน้ำทิ้งจากชุดถาดรองรับน้ำของเครื่องผลิตน้ำแข็งส่งต่อไปยังท่อระบายน้ำ

2.  พื้นที่ตั้งเครื่อง

เนื่องจากเครื่องทำน้ำแข็งนั้น มีขนาดแตกต่างกันตามปริมาณการใช้งาน การเลือกสถานที่สำหรับตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง
ในแต่ละรุ่นจึงจำเป็นต้องดูให้เหมาะสม โดยนอกเหนือจากขนาดพื้นที่สำหรับวางเครื่องที่เหมาะสมพอดี
เรายังควรคำนึงรายละเอียดอื่นๆดังนี้

2.1 พื้นที่ตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง

• พื้นที่ตั้งเครื่องทำน้ำแข็งจะต้องเป็นพื้นที่แข็งแรงไม่ทรุดตัวได้ และพื้นหน้าเป็นระนาบสม่ำเสมอ
• ควรเป็นพื้นที่ร่ม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

2.2 ระบบการถ่ายเทอากาศ

• มีระบบการไหลเวียนของอากาศที่ดี โดยมีช่องทางลมให้สามารถระบายอากาศได้

การติตตั้งเครื่องทำน้ำแข็งหากท่านสนใจ อยากปรึกษาเรื่องการติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง หรือสอบถามปัญหาการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง
สามารถติดต่อเราได้ทาง โทร. 0-2903-8972-3, 08-3251-7787, 08-1834-8183
ทีมงาน ICEman ภายในการควบคุมดูแลของ บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด
ยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนบริการต่างๆในทุกเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องทำน้ำแข็ง