Blog

บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย ที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Leave a Reply

 

( เข้าสู่เว็บไซต์ )