มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย ที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์