• น้ำแข็งหลอดเล็ก คือ น้ำแข็งที่มีรูปเป็นทรงกระบอก และมีรูตรงกลาง เป็นที่นิยมมากในร้านกาแฟทั่วไป เพราะจะดูสะอาดกว่าน้ำแข็งโม่ มาจากการใช้น้ำแข็งมือ แล้วเอามาบดใสเครื่องบดน้ำแข็งจึงเรียกกันง่ายๆ คือ “น้ำแข็งโม่” ซึ่งไม่ค่อยสะอาด
  • บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด จึงเพิ่มสายการผลิตเครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการ “ น้ำแข็งหลอดเล็ก “ ที่สะอาด และคุ้มการลงทุน เราทดลองเครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก ทุกครั้งก่อนถึงมือลูกค้า

    ice tubes

  • ขนาดของน้ำแข็ง 15 x 30 mm
  • ขนาดของน้ำหลอดเล็ก จะทำให้ตัน หรือ มีรูตรงกลาง และสามารถปรับขนาดของรูได้
    แต่ ทางบริษัทฯ จะตั้งให้มาตรฐาน หรือ ความต้องการของลูกค้า

 
กระบวนการผลิต น้ำแข็งหลอด คือ น้ำดิบ ต้องมาจากน้ำประปาภูมิภาคเท่านั้น โดยเราจะเดินน้ำผ่าน เครื่องกรองน้ำ และเข้ากระบวนการระบบเครื่องทำน้ำแข็ง ส่วนเรื่องระบบไฟฟ้า มิเตอร์ต้องเป็น 15 แอมป์ และระบบไฟฟ้า ต้องมาเต็มคือ 220 V หากต่ำกว่านี้ จะไม่สามารถรันเครื่องทำน้ำแข็งได้
พื้นที่ในการติดตั้ง เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก ต้องใช้พื้นที่มีความสูงพอสมควร ระดับ 3 เมตรขี้นไป ส่วนความกว้าง ไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ความลืก ก็ไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร และพื้นที่ ต้องไม่ลาดเอียง กันแดด กันฝน
บริษัทฯ ผลิตเครื่องทำน้ำแข็งหลอด โดยเป็นระบบปิด เวลาน้ำแข็งตกลงมาจะลงใส่ในถังเก็บน้ำแข็ง มีความมิดชิด ไม่เปิดโล่ง แมลงเล็ก หรือฝุ่นละออง ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ ทำให้น้ำแข็งสะอาด ไม่ต้องผ่านกระบวนการขนส่งที่ไม่ได้คุณภาพ
เราขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของธุรกิจท่าน ที่ต้องใช้น้ำแข็งหลอด
สอบถามข้อมูล ได้ที่ เบอร์โทร 081 834 8183 หรือ 083 251 7787
ข้อมูล โดย บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด