รายละเอียดเครื่องกรองน้ำคู่
เครื่องกรองน้ำชนิดคู่ตัวเครื่องเป็นโลหะทำด้วยสแตนเลสทั้งชุดไม่แตกง่ายทนแรงดันสูง ซึ่งปกติแรงดัน น้ำทั่วไป 15 – 20 ปอนด์/ ตารางนิ้ว
ใช้สาร 2 ชนิด คือ
1. Activated Carbor สามาถกรองกลิ่นที่ปนมากับน้ำเช่น กลิ่นคลอรีน กลิ่นสนิม เป็นต้น
2. Caution Resin สามารถกรองสารละลายต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำซึ่งมีขนาด เล็กไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า

ลักษณะเวลากรอง

เครื่องกรองน้ำ

1. ปิดวาล์วเลข 1
2. เปิดวาล์วน้ำ 2
3. ปิดวาล์วน้ำ 3
4. เปิดวาล์วเลข 4 เวลาใช้

 

 

 

 


 

วิธีล้างเครื่องกรองน้ำท่อคู่

เครื่องกรองน้ำ1

ลักษณะเวลาล้างท่อซ้ายมือ
1. เปิดวาล์วเลข 1 ตลอดเวลาล้าง
2. ปิดวาล์วน้ำเลข 2
3. เปิดวาล์วน้ำ 3
4. ปิดวาล์วน้ำเลข 4

วิธีล้างท่อทางขวามือของเครื่อง
1. ปิดวาล์วน้ำเลข 1
2. ปิดวาล์วน้ำเลข 2 และ 3
3. เปิดจุกที่ 5 และเปิดวาล์วน้ำที่ 4 ให้น้ำที่ขังอยู่ข้างในไหลออกมาให้ หมดและปิดวาล์วน้ำที่ 4
4. เทน้ำเกลือลงที่จุกที่ 5 ประมาณ 1 ถุง และปิดจุกที่ 5 แช่น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ 10 – 15 นาที
5. จากนั้นปรับระบบเครื่องในลักษณะเวลากรองปกติเปิดวาล์วน้ำที่ 4 ไว้และปิดวาล์วน้ำที่ 2
จนกว่าน้ำจะหมดรสเค็มเป็นอันเสร็จวิธีการล้างกรองน้ำ

หมายเหตุ: ท่อขวามือควรล้าง 2-3 เดือนต่อครั้ง และท่อซ้ายมือควรล้างบ่อย ๆ

Upload วิธีล้าง วิธีล้างเครื่องกรองน้ำ