เครื่องทำน้ำแข็ง Ice-O-Matic

Ice-O-Matic is the premier manufacturer, distributor and supplier of ice machines worldwide. We provide crystal-clear ice with a full line of cubers, flakers and our patented Pearl Ice® machines, plus we offer the highest-quality storage bins, dispensers and water filters in the business.

For more than 50 years, we’ve led the development of new commercial technologies, including the introduction of AgION™ Antimicrobial Compound in our Ice Series cube ice makers. Our extended 7-year water filter warranty program sets the industry standard. The result is a suite of commercial products that’s more efficient for business and safer for the environment.

Ice-O-Matic’s commercial ice machines are available the world over, so we can ensure the availability of certified commercial service parts and expert installation wherever you are. Our service begins with installation and continues with a responsive service network comprised of internationally certified commercial service technicians so we can service your Ice-O-Matic ice maker for as long as you own it.

Whether you’re considering our cubers, flakers or our Pearl Ice machines, our commitment is—and always has been—providing you with the simplest, most reliable and easy-to-use commercial ice machines. In addition, every Ice-O-Matic machine is backed by a world-class support network and the industry’s longest warranty.

With a single-minded focus on top-quality ice machines, you’ll find the results of that focus in our ice.

Ice-O-Matic เครื่องทำน้ำแข็งนำเข้า จากประเทศอเมริกา

เครื่องทำน้ำแข็งยี่ห้อ Ice-O-Matic

* บริษัทยกเลิกการจำหน่ายสินค้า

เป็นเครื่องทำน้ำแข็งนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจำหน่าย 2 รุ่นคือ

1. น้ำแข็งสี่เหลี่ยม เต็มก้อน (Full Cube) รหัสสินค้า จะลงท้ายด้วย FA
2. น้ำแข็งสี่เหลี่ยม ครึ่งก้อน (Half Cube) รหัสสินค้า จะลงท้ายด้วย HA

ice-o-matic-detail

เครื่องทำน้ำแข็ง Ice-O-Matic นี่ เป็นเครื่องทำน้ำแข็งแบรนด์ดังระดับโลก
เป็นสินค้าเกรด A คุณภาพระดับ Premium จึงมีราคาค่อนข้างสูง

เนื่องจากเป็นสินค้านำเข้า ดังนั้นหากเช็ค STOCK แล้วไม่มีของ ทางบริษัท
จำเป็นต้องสั่งเข้ามาใหม่ จึงกำหนดส่งสินค้าภายในระยะเวลา 45 – 50 วัน
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งซื้อ คือ มัดจำ 50% และชำระเงินที่เหลือในวันรับสินค้า

สอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด/NEWTON ASSOCIATE CO., LTD.
โทรศัพท์ 0-2903-8972-3 , 083 251 7787
Email: newtonice@gmail.com