เครื่องทำน้ำแข็ง Scotsman

Scotsman – Ice Machines

Scotsman is the world’s leading ice machine manufacturer for one basic reason. We understand, better than any other company, the critical importance of ice to any number of businesses.

From hotels, restaurants, bars, supermarkets and fast-food outlets, to hospitals, laboratories, fisheries and food processing facilities, Scotsman machines play a crucial role in the success of each operation. With a reliable supply of cubes, flake, superflake, scale, nugget, and gourmet ice, in quantities that range from one cube at a time to 10 tons of ice a day, Scotsman is clearly the Ice The World Demands™.

Scotsman เครื่องทำน้ำแข็งนำเข้าจากประเทศอิตาลี

เครื่องทำน้ำแข็งยี่ห้อ Scotsman

* บริษัทยกเลิกการจำหน่ายสินค้าชั่วคราวค่ะ

เป็นเครื่องทำน้ำแข็งนำเข้าจากประเทศอิตาลี รูปแบบน้ำแข็งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1 น้ำแข็งสี่เหลี่ยม (DICE CUBE) รหัสสินค้า จะลงท้ายด้วย MV
2 น้ำแข็งยูนิต (GOURMET CUBE) รหัสสินค้า จะลงท้ายด้วย AC

เครื่องทำน้ำแข็ง Scotsman นี่ จะเหมาะสำหรับ ใช้ในบ้าน ร้านกาแฟ หรือ ร้านอาหารเล็ก ๆ

เนื่องจากเป็นสินค้านำเข้า ดังนั้นหากเช็ค STOCK แล้วไม่มีของ ทางบริษัท
จำเป็นต้องสั่งเข้ามาใหม่ จึงกำหนดส่งสินค้าภายในระยะเวลา 90 วัน
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งซื้อ คือ มัดจำ 50% และชำระเงินที่เหลือในวันรับสินค้า

สอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด/NEWTON ASSOCIATE CO., LTD.
โทรศัพท์ 0-2903-8972-3 , 083 251 7787
Email: newtonice@gmail.com