ล้างเท้าพ่อแม่ เพื่อเป็นศิริมงคล

วันไหน ก็ล้างเท้าพ่อแม่ได้ เพื่อเป็นศิริมงคล….แต่บ้างที  แม่ กับลูก อยู่คนละที่ วันที่สะดวก คือวันหยุดหรือวันนักขันตฤกษ์  ICEmanขอแนะนำ วิธีล้างเท้าเพื่อเป็นศิริมงคล

สิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมาพ่อแม่

1. พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิ ในพวงมาลัย 1 พวง

2. ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่เ ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี 3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด

4. กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ

5. ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่

6. ผ้าขาวดิบ

7. ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ)

8. สถานที่ทำพิธีขอขมา ควรเป็นกลางแจ้ง

หมายเหตุ : หากไม่มี หรือไม่สามารถเตรียมตามความพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ได้ ท่านสามารถกระทำเพียงน้อมจิตตั้ง นโมฯ ทำการกล่าวคำสมาลาโทษได้เลย

ขั้นตอนในการขอขมาพ่อแม่

1. ก่อนทำพิธีขอขมาพ่อแม่ ให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ดังนี้

“องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ……………………..วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิกรรมจากคุณพ่อคุณ แม่

ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ทรณี พระแม่คง พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ……………………..ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิกรรมจากคุณพ่อ คุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ”

2. ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา ขณะที่เรานั่งกับพื้น พร้อมกราบท่าน 3 ครั้ง

3. ให้ยกเท้าของท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ โดยขณะที่ล้างเท้าให้ท่านอยู่นั้น ก็กล่าว ขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินท่าน ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี หรือในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วย

4. หลังจากที่เราล้างเท้าท่านไป พูดไป จนเสร็จ ก็ให้นำเท้าของท่านมาวางบนขาเรา ซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่ หลังจากนั้น ก็ให้เช็ดเท้าท่านให้แห้ง

5. เมื่อเช็ดเท้าของท่านแห้งดีแล้ว ก็ให้นำเท้าของท่านมาวางไว้บนขาเราก่อน และอธิฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อีกครั้งว่า

“พระแม่ธรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่านมา ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กรรม แต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี”

6. จากนั้นให้เราก้มหมอบลง และนำเท้าท่านมาวางบนหัวเรา

7. หลังจากนั้น ก็นำพานธูปเทียนแพมามอบให้กับกับท่าน พร้อมพูดว่า “พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา ขออโหสิกรรม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ (ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พร ให้ชีวิตใหม่กับเรา)”

8. สุดท้าย ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า พร้อมกล่าวว่า

“ลูกชื่อ………………………..ขออนุโมทนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้…………….. (เราพูดเองต่อ ขานเอง เออเอง) รับเลยจ๊ะ รับแล้วใช่ไหมจ๊ะ สาธุ สาธุ สาธุ”

คำกล่าว ขอขมาพ่อแม่

นอกจากคำกล่าวขอขมาข้างต้น ยังมีอีกหนึ่งคำกล่าวที่สามารถใช้ในพิธีขอขมาได้เช่นกัน คือ

“กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส ที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)……………………… ประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ ตั้งแต่เกิด จนถึงปัจจุบัน (หากนึกเรื่องได้ เช่น เคยด่าว่าพ่อแม่ เคยขัดใจท่าน เคยเถียงท่าน ควรบอกให้หมด) หนูสำนึกแล้ว ในกรรมนั้น ขอให้พ่อและแม่ อโหสิกรรมให้กับลูกในทุก ๆ เรื่อง”

การขอขมากรรมต่อบิดา มารดา ที่เสียชีวิตไปแล้ว ไปที่หน้าพระประธานที่พระใช้ทำวัตรลงอุโบสถ หรือ หน้าพระประธานในห้องพระในบ้านคุณ หรือ หน้ารูปของพ่อ – แม่ที่อยู่ในบ้านคุณ ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ) หรือทำต่อหน้าทั้ง 3 แห่งรวมกันก็ได้หรือจะทำเพียง 2 แห่งจาก 3 แห่งก็ได้ แล้วคุณก็คุกเข่าลงประนมมือไว้ที่หน้าอกเพ่งมองไปที่ดวงพระเนตรของพระประธานหรือเพ่งมองไปที่พ่อ – แม่ในรูป

พร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ แล้ว กล่าวคาถาว่า “อิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโร ” ( 10 จบ )

แล้วตั้งใจกล่าวขอขมากรรมว่า

ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี้ ข้าพเจ้านาย …………………………. นามสกุล………………………ขอขมากรรม แด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อ…………………ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

อกุศลกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกรรมล่วงเกินคุณพ่อ …… คุณแม่ …….. ของข้าพเจ้า ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยมโนกรรมก็ดีและจะโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี

ขอด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาขมากรรมบิดามารดาต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้การขอขมากรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้จงสำเร็จสำเร็จสำเร็จ สมดังความปรารถนาของข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แล้วกราบ 3 ครั้ง

( คุณต้องหมั่นทำบ่อย ๆ จนเป็นอาจิณณกรรม การขอขมาของคุณจึงจะมีกำลัง จนเป็นผลเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่นึกอยากจะขอขมาขึ้นมาก็ทำขึ้นมาทีหนึ่งอย่างนั้นใช้ไม่ได้ คุณต้องหมั่นขอขมาซ้ำ ๆ จนเป็นกิจวัตรเหมือนอย่างที่ พระสงฆ์ท่านกล่าวขอขมาพระรัตนตรัยเวลาท่านทำวัตรในอุโบสถเช้าเย็นทุกๆวัน )

อย่างไรก็ดี ขอให้เราพึงระลึกไว้เสมอว่า พิธีขอขมากรรมต่อพ่อแม่เป็นเพียงการขอขมาให้ความผิดที่เราได้เคยกระทำต่อท่านเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการตอบแทนท่านจริง ๆ ขอเพียงเราปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี กตัญญูต่อท่าน ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความรู้สึกของพ่อแม่แล้ว

 

ข้อมูลนำมาจาก https://share-dd.com/17915/

Read More

กว่า 10 ปีที่ใช้บริการกันยาวนาน ขอขอบคุณที่ยังให้เรารับใช้ เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก

กว่า 10 ปี ที่ใช้เครื่องทำนำ้แข็งเกล็ด พร้อมเปลี่ยนทนแทนตัวเดิม ซึ่งไม่พอใช้ กับธุรกิจที่เติมโต ของลูกค้า

เครื่องทำน้ำแข็งICEman ขอขอบพระคุณที่ให้เรายังเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของท่าน

งานติดตั้งเครื่องทำนำ้แข็งหลอดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

Read More

งานติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด ร้านปีกไม้

เครื่องทำนำ้แข็งICEman ขอขอบพระคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง

ร้านปีกไม้ สาย2 เชิญแวะชิมอาหาร

แวะนั่งพักผ่อน ชิวได้ที่นี่

82/4 ถนน พุทธมณฑล สาย 2 แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

+62 829-499-042

 

Read More

ปัจจัยหลัก ๆ ในการทำธุรกิจขายน้ำแข็ง

กรณี ต้องการทำธุรกิจขายน้ำแข็ง ปัจจัยหลักที่ท่านต้องเช็คข้อมูลก่อนมีดังนี้
1. น้ำ ที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็ง ต้องเป็น น้ำประปาภูมิภาค หากเป็นน้ำบาดาล, น้ำประปาหมู่บ้าน
น้ำบ่อ ฯลฯ ต้องส่งมาตรวจสอบ เบื้องต้น ( ค่าสารละลายรวม)
1.1 ในกรณีที่ส่งน้ำมาตรวจสอบและผ่าน ( ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการลงเครื่องกรองน้ำ)
1.2 ในกรณีที่ส่งน้ำมาตรวจสอบและ น้ำไม่ผ่าน ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงเครื่องกรองน้ำ ก่อนที่จะมาทำน้ำแข็ง ( ราคาเครื่องกรองน้ำขึ้นอยู่ การวัดค่าของสารละลายรวม ) บริษัทฯ ไม่สามารถบอกราคาเครื่องกรองน้ำได้ ราคาที่ส่วนมากลูกค้าลงกรณีน้ำไม่ผ่านต่ำสุด 40,000 บาทขึ้นไป
2. ระบบไฟฟ้า ต้อง 15 แอมป์ขึ้นไป ถึงจะติดตั้งเครื่องได้ ( ให้ดูหม้อมิเตอร์ไฟ จะระบุว่ากี่แอมป์หรือบิลค่าไฟฟ้า )
หากต่ำกว่า 15 แอมป์ ต้องไปขอไฟฟ้าเพิ่มเป็น 15 แอมป์ ค่าใช้จ่าย สอบถาม การไฟฟ้าของท้องที่ของท่าน
การไฟฟ้าจะมาตรวจสอบในสายไฟในบ้าน และให้ทางลูกค้าเดินสายไฟตามการไฟฟ้าค่ะ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผู้จ้างเดินระบบไฟฟ้า
3. สถานที่ติดตั้ง เครื่องทำน้ำแข็ง ต้องเป็นพื้นที่ราบไม่เอียง และต้องมีหลังคากัน ฝน และกันแดด มีที่ระบายอากาศได้ดี
ขนาดของเครื่องทำน้ำแข็งที่นิยมกัน ในการทำน้ำแข็งส่วนมากจะให้ ดังนี้
1.รุ่น IM505U กำลังการผลิต 400-450 กก ต่อ 24 ชม. เครื่องจะทำงานเป็นรอบ รุ่นนี้ใช้เวลา 30 นาที น้ำแข็งจะตกลงมาประมาณ 9 กิโลกรัม 24 ชั่วโมง จะใช้เวลาการทำงาน 48 รอบๆละ 30 นาที แต่เมื่อน้ำแข็งเต็มถังเก็บเครื่องก็จะตัดการทำงาน รุ่นนี้ ถังจะเก็บน้ำแข็งได้ 350 กก เพราะฉะนั้น เมื่อน้ำแข็งเต็มลูกค้า ต้องตักน้ำแข็งถ่ายสำรองเอาไว้ในถังเก็บน้ำแข็ง
(ถัง PVC ทั่วไป)
2. รุ่น IM605U กำลังการผลิต 500-550 กก ต่อ 24 ชม. เครื่องจะทำเป็นรอบ รุ่นนี้ใช้เวลา 40 นาที น้ำแข็งจะตกลงมาประมาณ 14 กิโลกรัม 24 ชั่งโมง จะใช้เวลาการทำงาน 36 รอบละ 40 นาที แต่เมื่อน้ำแข็งเต็มถังเก็บเครื่องก็จะตัดการทำงาน รุ่นนี้ ถังจะเก็บน้ำแข็งได้ 400 กก เพราะฉะนั้น เมื่อน้ำแข็งเต็มลูกค้า ต้องตักน้ำแข็งถ่ายสำรองเอาไว้ในถังเก็บน้ำแข็ง (ถัง PVC ทั่วไป)
อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องมี
1. ถังเก็บน้ำแข็ง แบบไหนก็ได้ แต่ส่วนมากใช้ ถังเก็บน้ำ PVC จำนวน 1000 ลิตร ขึ้นไป ( กรณีที่น้ำไม่ไหล)

 

2. ปั๊มน้ำ สำหรับ ดึงน้ำเข้าแทงค์ ราคา ขึ้นอยู่กับลูกค้า
3. ถังเก็บน้ำแข็ง PVC ( สีแดง,สีน้ำเงิน) ราคาขึ้นอยู่กับลูกค้าจะใช้กี่ลิตร ( 1000 ,1500,2000 )

4. หากกรณีขายแบบแพ็คถุงส่ง ต้องมีตัวรีดถุง ราคา 4,000 บาท

5. ถุงบรรจุน้ำแข็ง กิโลกรัมละ 130 บาท มีประมาณ 120 ใบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หญิง โทรศัพท์ 083 251-7787LINEID: icemancool

Read More

สร้างงาน สร้างรายได้ กับ กองทุนหมู่บ้าน น้ำแข็งขาย

กองทุ่นหมู่บ้าน ราชช้างขวัญ จังหวัดพิจิตร
บริหารโดย ผู้ใหญ่ปุ๋ม
เริ่ม แรกได้ติดต่อกับ ฝ่ายขาย เครื่องทำน้ำแข็ง ICEman สอบถามเกี่ยวกับระบบของเครื่องทำน้ำแข็ง ความเป็นไปได้หากเราจะดำเนินโครงการ ขายน้ำแข็งยูนิต ในงบที่รัฐบาลได้จัดสรรมาให้ ทางบริษัทฯ ได้แนะนำข้อมูลต่าง ๆ จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาก โดยใช้ชื่อว่า โครงการ ตู้น้ำแข็งยูนิค ประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ราชช้างขวัญ
อันดับแรก ตรวจสอบระบบน้ำ ว่าผ่านเกณฑ์ หรือเปล่า พอเรียบร้อยแล้ว
อันดับสอง ขอหม้อไฟฟ้า ใหม่ คือ 15 แอมป์ อันนี้ ใช้เวลาพอสมควร ประมาณ 7-10 วัน
อันดับสาม ดำเนินการก่อสร้าง พื้นที่จะลงเครื่องทำน้ำแข็ง
อันดับสี่ ดำเนินการจัดหา อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น ซื้อ ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำแข็ง ถังเก็บน้ำ ฝ่ายขายให้แนะนำว่า หาซื้อแถวท้องถิ่นสะดวกในการจัดส่ง และการรับประกัน
ทุกอย่างพร้อม ทางบริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด ก็ได้ทำการติดตั้ง เทสระบบ ถ้าทุกอย่างพร้อม จะติดตั้งเสร็จภายในวันเดียว
การทำตลาด เริ่มแรก จะเหนื่อย จะอยู่ตัวประมาณ 3 เดือน

ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 1ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 2ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 3

ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 8ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 6ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 4
ใครสนใจ น้ำแข็งสะอาด ติดต่อได้ ที่ กองทุนหมู่บ้านราชช้างขวัญ ม.4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เครื่องทำน้ำแข็ง ICEman ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 083 251 7787

ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

 

Read More

พร้อมจำหน่าย เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก

  • น้ำแข็งหลอดเล็ก คือ น้ำแข็งที่มีรูปเป็นทรงกระบอก และมีรูตรงกลาง เป็นที่นิยมมากในร้านกาแฟทั่วไป เพราะจะดูสะอาดกว่าน้ำแข็งโม่ มาจากการใช้น้ำแข็งมือ แล้วเอามาบดใสเครื่องบดน้ำแข็งจึงเรียกกันง่ายๆ คือ “น้ำแข็งโม่” ซึ่งไม่ค่อยสะอาด
  • บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด จึงเพิ่มสายการผลิตเครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการ “ น้ำแข็งหลอดเล็ก “ ที่สะอาด และคุ้มการลงทุน เราทดลองเครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก ทุกครั้งก่อนถึงมือลูกค้า

    ice tubes

  • ขนาดของน้ำแข็ง 15 x 30 mm
  • ขนาดของน้ำหลอดเล็ก จะทำให้ตัน หรือ มีรูตรงกลาง และสามารถปรับขนาดของรูได้
    แต่ ทางบริษัทฯ จะตั้งให้มาตรฐาน หรือ ความต้องการของลูกค้า

 
กระบวนการผลิต น้ำแข็งหลอด คือ น้ำดิบ ต้องมาจากน้ำประปาภูมิภาคเท่านั้น โดยเราจะเดินน้ำผ่าน เครื่องกรองน้ำ และเข้ากระบวนการระบบเครื่องทำน้ำแข็ง ส่วนเรื่องระบบไฟฟ้า มิเตอร์ต้องเป็น 15 แอมป์ และระบบไฟฟ้า ต้องมาเต็มคือ 220 V หากต่ำกว่านี้ จะไม่สามารถรันเครื่องทำน้ำแข็งได้
พื้นที่ในการติดตั้ง เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก ต้องใช้พื้นที่มีความสูงพอสมควร ระดับ 3 เมตรขี้นไป ส่วนความกว้าง ไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ความลืก ก็ไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร และพื้นที่ ต้องไม่ลาดเอียง กันแดด กันฝน
บริษัทฯ ผลิตเครื่องทำน้ำแข็งหลอด โดยเป็นระบบปิด เวลาน้ำแข็งตกลงมาจะลงใส่ในถังเก็บน้ำแข็ง มีความมิดชิด ไม่เปิดโล่ง แมลงเล็ก หรือฝุ่นละออง ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ ทำให้น้ำแข็งสะอาด ไม่ต้องผ่านกระบวนการขนส่งที่ไม่ได้คุณภาพ
เราขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของธุรกิจท่าน ที่ต้องใช้น้ำแข็งหลอด
สอบถามข้อมูล ได้ที่ เบอร์โทร 081 834 8183 หรือ 083 251 7787
ข้อมูล โดย บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด

Read More

ข้อมูลสำหรับร้านอาหาร,โรงแรม,โรงเรียน,ใช้น้ำแข็งส่วนประกอบในการผลิตสินค้า,สวัสดิการพนักงานฯลฯ

ปัจจัยหลักที่ท่านต้องเช็คข้อมูลก่อนมีดังนี้
1. น้ำ ที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็ง ต้องเป็น น้ำประปาภูมิภาค หากเป็นน้ำบาดาล, น้ำประปาหมู่บ้าน
น้ำบ่อ ฯลฯ ต้องส่งมาตรวจสอบ เบื้องต้น ( ค่าสารละลายรวม)
1.1 ในกรณีที่ส่งน้ำมาตรวจสอบและผ่าน ( ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการลงเครื่องกรองน้ำ)
1.2 ในกรณีที่ส่งน้ำมาตรวจสอบและ น้ำไม่ผ่าน ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงเครื่องกรองน้ำ ก่อนที่จะมาทำน้ำแข็ง ( ราคาเครื่องกรองน้ำขึ้นอยู่ การวัดค่าของสารละลายรวม ) บริษัทฯ ไม่สามารถบอกราคาเครื่องกรองน้ำได้ ราคาที่ส่วนมากลูกค้าลงกรณีน้ำไม่ผ่านต่ำสุด 40000 บาทขึ้นไป
2. ระบบไฟฟ้า ต้อง 15 แอมป์ขึ้นไป ถึงจะติดตั้งเครื่องได้ ( ให้ดูหม้อมิเตอร์ไฟ จะระบุว่ากี่แอมป์หรือบิลค่าไฟฟ้า )
หากต่ำกว่า 15 แอมป์ ต้องไปขอไฟฟ้าเพิ่มเป็น 15 แอมป์ ค่าใช้จ่าย สอบถาม การไฟฟ้าของท้องที่ของท่าน
การไฟฟ้าจะมาตรวจสอบในสายไฟในบ้าน และให้ทางลูกค้าเดินสายไฟตามการไฟฟ้าค่ะ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผู้จ้างเดินระบบไฟฟ้า
3. สถานที่ติดตั้ง เครื่องทำน้ำแข็ง ต้องเป็นพื้นที่ราบไม่เอียง และต้องมีหลังคากัน ฝน และกันแดด มีที่ระบายอากาศได้ดี
เช็คการซื้อน้ำแข็งว่าใช้วันละกี่กิโลกรั
แบบที่ 1 กระสอบจะเป็นแบบถุงปุ๋ย ( 1 กระสอบประมาณ 20-25 กก)
แบบที่ 2 ถุงพลาสติกใสๆ ( 1 ถุง ประมาณ 10 กก)
วิธีการคำนวณ ปริมาตรของน้ำแข็งที่ใช้
ตัวอย่างที่ ลูกค้ารับน้ำแข็งมาแบบที่ 1 วันละ 6 กระสอบ( การคำนวณ 6 กระสอบ x 20 กิโลกรัม = 120 กิโลกรัม)
เท่ากับ ลูกค้ารับน้ำแข็งมา วันละ 120 กิโลกรัม

บริษัทฯ ก็จะแนะนำเครื่องทำน้ำแข็งที่เหมาะสมกับลูกค้าที่ซื้อน้ำแข็งใช้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หญิง โทรศัพท์ 083 251-7787
LINEID: yingatirat

Read More

ข้อมูลการทำตลาดเบื้องต้นกับอาชีพเย็นๆ

การทำตลาดน้ำแข็งขาย
กลุ่มลูกค้าของน้ำแข็งICEman แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1.กลุ่มร้านอาหาร,โรงเรียน,โรงแรม,รีสอร์ท,สวัสดิการพนักงาน,วัด,ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร ฯลฯ
รับน้ำแข็งเป็นกระสอบ หรือ เรียกว่า น้ำแข็งเปลือย ( ใส่กระสอบปุ๋ย 1 ถุง ปริมาณ 20-25 กก.)
รับน้ำแข็งเป็นถุงพลาสติกใส ( ใส่ถุงพลาสติก ปริมาณน้ำแข็ง 1 ถุง 10 กก.)
2.กลุ่มร้านขายของชำ,มินิมาร์ท โดยทั่วไปจะมีตู้แช่ ตามขนาดของแต่ละร้าน
รับน้ำแข็งเป็นถุงพลาสติกใส ( ขายเป็นถุง ๆ ละ 7 บาท) ราคาเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่
ข้อมูลที่จำเป็นก่อนที่จะนำเสนอน้ำแข็งICEman
( เข้าพบลูกค้า สอบถามข้อมูลดังนี้)
1.น้ำแข็ง จากที่ไหนมาส่ง
2.มาส่งช่วงไหน ( เช้า,สาย,บ่าย,เย็น)
3.ปริมาณที่รับน้ำแข็งต่อวันเท่าไหร่ ราคารับมาเท่าไหร่
การเสนอขายน้ำแข็งให้ลูกค้ารับทราบ
1.น้ำแข็งICEman สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน
2.ขนาดก้อนน้ำแข็งจะปริมาณเท่ากัน ได้มาตรฐาน
3.ละลายช้ากว่าเพราะเป็นถ้วยตัน
การเปิดขายน้ำแข็งICEman กับลูกค้า
อันดับแรก… กรณี ถ้าลูกค้าบอกว่าเกรงใจเจ้าเก่า เราก็เสนอขายว่า
– ถ้าน้ำแข็งมาส่งช้า หรือไม่มาส่ง สามารถเรียกใช้ได้
– ฝากขาย ถ้าขายได้เมื่อไร แล้วค่อยมาเก็บเงิน
อันดับสอง…จัดโปรโมชั่น เช่น
– ซื้อ 5 แถม 1 ( หรือแล้วแต่ลูกค้า )

ข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็นเบื้องต้น ให้ลูกค้าได้เข้าใจในเรื่องการตลาดคร่าว ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

Read More

ข้อมูลสำหรับเบื้องต้นการทำน้ำแข็งขาย

กรณี ต้องการทำธุรกิจขายน้ำแข็ง ปัจจัยหลักที่ท่านต้องเช็คข้อมูลก่อนมีดังนี้
1. น้ำ ที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็ง ต้องเป็น น้ำประปาภูมิภาค หากเป็นน้ำบาดาล, น้ำประปาหมู่บ้าน
น้ำบ่อ ฯลฯ ต้องส่งมาตรวจสอบ เบื้องต้น ( ค่าสารละลายรวม)
1.1 ในกรณีที่ส่งน้ำมาตรวจสอบและผ่าน ( ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการลงเครื่องกรองน้ำ)
1.2 ในกรณีที่ส่งน้ำมาตรวจสอบและ น้ำไม่ผ่าน ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงเครื่องกรองน้ำ ก่อนที่จะมาทำน้ำแข็ง ( ราคาเครื่องกรองน้ำขึ้นอยู่ การวัดค่าของสารละลายรวม ) บริษัทฯ ไม่สามารถบอกราคาเครื่องกรองน้ำได้ ราคาที่ส่วนมากลูกค้าลงกรณีน้ำไม่ผ่านต่ำสุด 40,000 บาทขึ้นไป
2. ระบบไฟฟ้า ต้อง 15 แอมป์ขึ้นไป ถึงจะติดตั้งเครื่องได้ ( ให้ดูหม้อมิเตอร์ไฟ จะระบุว่ากี่แอมป์หรือบิลค่าไฟฟ้า )
หากต่ำกว่า 15 แอมป์ ต้องไปขอไฟฟ้าเพิ่มเป็น 15 แอมป์ ค่าใช้จ่าย สอบถาม การไฟฟ้าของท้องที่ของท่าน
การไฟฟ้าจะมาตรวจสอบในสายไฟในบ้าน และให้ทางลูกค้าเดินสายไฟตามการไฟฟ้าค่ะ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผู้จ้างเดินระบบไฟฟ้า
3. สถานที่ติดตั้ง เครื่องทำน้ำแข็ง ต้องเป็นพื้นที่ราบไม่เอียง และต้องมีหลังคากัน ฝน และกันแดด มีที่ระบายอากาศได้ดี
ขนาดของเครื่องทำน้ำแข็งที่นิยมกัน ในการทำน้ำแข็งส่วนมากจะให้ ดังนี้

1.รุ่น IM505U กำลังการผลิต 400-450 กก ต่อ 24 ชม. เครื่องจะทำงานเป็นรอบ รุ่นนี้ใช้เวลา 30 นาที น้ำแข็งจะตกลงมาประมาณ 9 กิโลกรัม 24 ชั่วโมง จะใช้เวลาการทำงาน 48 รอบๆละ 30 นาที แต่เมื่อน้ำแข็งเต็มถังเก็บเครื่องก็จะตัดการทำงาน รุ่นนี้ ถังจะเก็บน้ำแข็งได้ 350 กก เพราะฉะนั้น เมื่อน้ำแข็งเต็มลูกค้า ต้องตักน้ำแข็งถ่ายสำรองเอาไว้ในถังเก็บน้ำแข็ง
(ถัง PVC ทั่วไป)
2. รุ่น IM605U กำลังการผลิต 500-550 กก ต่อ 24 ชม.  เครื่องจะทำเป็นรอบ รุ่นนี้ใช้เวลา 40 นาที น้ำแข็งจะตกลงมาประมาณ 14 กิโลกรัม 24 ชั่งโมง จะใช้เวลาการทำงาน 36 รอบละ 40 นาที แต่เมื่อน้ำแข็งเต็มถังเก็บเครื่องก็จะตัดการทำงาน รุ่นนี้ ถังจะเก็บน้ำแข็งได้ 400 กก เพราะฉะนั้น เมื่อน้ำแข็งเต็มลูกค้า ต้องตักน้ำแข็งถ่ายสำรองเอาไว้ในถังเก็บน้ำแข็ง (ถัง PVC ทั่วไป)
อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องมี
1. ถังเก็บน้ำแข็ง แบบไหนก็ได้ แต่ส่วนมากใช้ ถังเก็บน้ำ PVC จำนวน 1000 ลิตร ขึ้นไป ( กรณีที่น้ำไม่ไหล)

Camera 360

2. ปั๊มน้ำ สำหรับ ดึงน้ำเข้าแทงค์ ราคา ขึ้นอยู่กับลูกค้า
3. ถังเก็บน้ำแข็ง PVC ( สีแดง,สีน้ำเงิน) ราคาขึ้นอยู่กับลูกค้าจะใช้กี่ลิตร ( 1000 ,1500,2000 )

ถังเก็บน้ำแข็ง

4. หากกรณีขายแบบแพ็คถุงส่ง ต้องมีตัวรีดถุง ราคา 4,000 บาท

C1

5. ถุงบรรจุน้ำแข็ง กิโลกรัมละ 130 บาท มีประมาณ 120 ใบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หญิง โทรศัพท์ 083 251-7787LINEID: yingatirat

Read More
  • 1
  • 2