image

น้ำแข็งเกล็ด (Flake Ice)

น้ำแข็งเกล็ด หรือ น้ำแข็งเกล็ดกรอบ มีลักษณะเป็นก้อนทรงกระบอก ผลิตโดยผ่านชุดทำน้ำแข็ง 2 ชั้น ที่มีเกลียวกัดน้ำแข็ง ผ่านระบบทำความเย็น ที่ทำให้น้ำแข็งมีความหนาแน่นของน้ำประมาณ 70% จึงทำให้ มีลักษณะกรอบ มีคุณสมบัติพิเศษคือ ให้ความเย็นที่เร็ว เนื่องจากน้ำแข็งเป็นเกล็ด มีอณูไม่หนาแน่น จึงละลายได้เร็ว

ด้วยเอกลักษณ์ที่ความกรอบ สามารถเคี้ยวเล่นได้ ทำให้ในปัจจุบัน “น้ำแข็งเกล็ด” ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเมื่อนำมาใส่กับ น้ำหวาน น้ำอัดลม เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจประเภท ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงเรียน หรือโรงแรม อีกทั้งน้ำแข็งเกล็ดยังเป็นที่นิยมในการนำมาแช่อาหารสด อาหารทะเล เนื้อสัตว์และผักผลไม้ จึงนิยมใช้ในกลุ่มร้านค้า และอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด ICEman