Tag

วิธีการใส่ยางถ้วยน้ำแข็ง

วิธีเปลี่ยนยางถ้วยเครื่องทำน้ำแข็ง

ICEmanTeam ขอแนะนำวิธี เปลี่ยนยางถ้วยเครื่องทำน้ำแข็ง โดยท่านสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้         ขั้นตอนที่1 ถอดกรอบชุดบล๊อก (กรอบแสตนเลส) ออกโดยขันถอยน๊อต ยึด 2 ตัว ตรงตำแหน่งราวทองเหลือง   ขั้นที่ตอนที่ 2 ทำความสะอาด แผงบล๊อกทองแดง...
Read More