น้ำแข็งค้างบล๊อก หรือ ตกไม่หมด ซื่งเกิดจาก อุณหภูมิอากาศหนาวเย็น หรือ การปรับตั้งไทเมอร์ไม่ถูกต้อง

วิธีการแก้ไข

  • ปิดเบรกเกอร์
  • เปิดประตูตู้ออก ถอดม่านน้ำพลาสติกออก ทั้งสองชั้น เอาตะแกรงรองน้ำแข็งออก ทุกชิ้น
  • ใช้สายยางต่อน้ำ จากภายนอก ฉีดละลายน้ำแข็ง จนกว่าจะตกทั้งหมด
  • ใช้สายยางฉีดน้ำเข้าที่หลังบล๊อก ทั้งสองชั้น เพื่อละลายน้ำแข็งที่สะสมอยู่หลังบล๊อกให้ละลายให้หมด
  • ดูดน้ำในถาดน้ำด้านล่างออกให้หมด แล้วเติมน้ำเข้าไปในถาดน้ำจนได้ระดับ
  • ใส่ตะแกรงรองน้ำแข็งเข้าที่ทุกชิ้น และมานน้ำพลาสติก ปิดประตูตู้
  • ตรวจสอบการปรับตั้งเวลา ไทเมอร์ ให้ถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้