ช่วงนี้อากาศเย็น ทำให้ เครื่องทำน้ำแข็งต้องปรับตัวด้วย มีวิธีแก้ไข กรณีน้ำแข็งค้างบล๊อก

ช่วงนี้ อากาศ เย็น ทำให้ คุณลูกค้าที่ใช้เครื่องทำน้ำแข็งยูนิต จะมีปัญหา คือ น้ำแข็งจะค้างบล๊อก… ICEmanTeam มีวิธีการแก้ไข

คุณลูกค้าสามารถแก้ไขเอง ตามรูปนะจ๊ะ ด้านบน และปรับตั้ง ไทเมอร์ ใหม่ ดังนี้

เวลามาตราฐาน
–ไทเมอร์ 12 นาที เข็มสีแดงจะอยู่ที่ 3 นาที ( 0.3)

-ไทเมอร์ 60 นาที เข็มสีแดงจะอยู่ที่ 38-40 นาที

เวลาอากาศ เย็น

-ไทเมอร์ 12 นาที เข็มสีแดงจะอยู่ที่ 4 นาที ( 0.4)

-ไทเมอร์ 60 นาที เข็มสีแดงจะอยู่ที่ 35-37 นาที

 

 

 

Read More

ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม

ตอนนี้ ประเทศไทย เข้าสู่มรสุม ทำให้หลายพื้นที่น้ำท่วม ฝนตกหนัก  ICEman  ขอเตือนภัย เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ในช่วงมรสุมเข้า

ข้อแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

– ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง

– กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ (เบรกเกอร์เมน) ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง และปลดเบรกเกอร์ย่อยลงให้หมด

– กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบน โดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภัย ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรชั้นบนและชั้นล่าง
– กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจอยู่เหนือระดับน้ำ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ *** ปลั๊กไฟที่น้ำท่วมห้ามใช้งานเด็ดขาด ***
– ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วม รวมทั้งปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอย่างน้อย 1 – 2 เมตร เพื่อความปลอดภัย

หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือสายด่วน กฟภ. โทร.1129 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข
– พบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย

* ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ผ้า ไม้แห้ง เชือกแห้ง สายยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิท ถุงมือยางหรือผ้าแห้งพันมือให้หนา แล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือใช้ผ้าคล้องหรือให้ผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตช์ จากนั้น ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล
* หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง ให้หลีกเลี่ยงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือสายด่วน กฟภ. โทร.1129 โดยเร็วที่สุด
* อย่าลงไปในน้ำ กรณีมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในบริเวณน้ำท่วมขัง หาวัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเขี่ยสายไฟฟ้าออกให้พ้นหรือแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าก่อน จึงค่อยช่วนผู้ประสบอันตราย

*** การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ ***

ที่มาข้อมูลและภาพ :
– แผนกส่งเสริมและเผยแพร่ความปลอดภัย กองมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด

…… (โปรดดูภาพประกอบวิธีปฏิบัติ) ……..

* เมื่อพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด *
– การช่วยเหลือเบื้องต้น : ควรแยกผู้ประสบเหตุออกจากวงจรไฟฟ้า โดย

ปลดสวิตช์ที่จ่ายไฟ เช่น คัทเอาท์ เต้าเสียบออก หรือ

ใช้ไม้แห้ง เชือก แยกผู้ป่วยออกจากวงจรไฟฟ้า

จากนั้น เรียกและเขย่าตัวผู้ป่วยเพื่อดูว่าหมดสติหรือไม่และจัดผู้ป่วยให้นอนราบหงายบนพื้นแข็ง

* ถ้าหยุดหายใจ ต้องเป่าปาก *

ตรวจดูว่าผู้ป่วยยังหายใจอยู่หรือไม่และหากไม่หายใจ ให้ใช้มือกดหน้าผากผู้ป่วยให้แหงนขึ้นและใช้มืออีกข้างหนึ่งดันคางผู้ป่วยขึ้น

ให้เอานิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือบีบจมูกผู้ป่วยให้แน่น แล้วเป่าลม หายใจเข้าปอดผู้ป่วยเต็มที่ 2 ครั้ง แล้วปล่อยให้ลมออก

* ถ้าหัวใจหยุดเต้น ต้องนวดหัวใจ *

ตรวจการเต้นของหัวใจผู้ป่วย โดยการคลำชีพจรที่คอหรือที่ข้อมือของผู้ป่วยประมาณ 5 วินาที

ใช้ 2 นิ้ววางเหนือตำแหน่งลิ้นปี่ วางส้นมือถัดจากตำแหน่งนิ้วทั้งสอง

ประสานมือซ้อนกัน แล้วโน้มตัวเข้าหาผู้ป่วย เหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรง
แล้วกดให้ตรงตำแหน่ง อัตราการนวดหัวใจ 30 ครั้ง ต่อ การเป่าปาก 2 ครั้ง

* ถ้าไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น *

หากผู้ป่วยไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น ให้เป่าปาก 2 ครั้ง สลับกับการนวดหัวใจ 30 ครั้ง เท่ากับ 1 ชุด

เป่าปากสลับกับการนวดหัวใจครบ 4 ชุด ให้ประเมินอาการของผู้ป่วย 1 ครั้ง โดยการจับชีพจร

* กรณีที่มีผู้ช่วยเหลือมากกว่า 1 คน *

เป่าปาก 2 ครั้ง สลับกับการนวดหัวใจ 30 ครั้ง เท่ากับ 1 ชุด

เป่าปากสลับกับการนวดหัวใจ 4 ชุด ให้ประเมินอาการของผู้ป่วย 1 ครั้ง โดยการจับชีพจร

*** การปฐมพยาบาลต้องทำทันทีที่ช่วยผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดออกมาและควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ขณะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล จะต้องทำการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนดังกล่าวตลอดเวลาจนกระทั่งถึงมือแพทย์ ***

ที่มาข้อมูลและภาพ : จากแผ่นพับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จัดทำโดย แผนกส่งเสริมและเผยแพร่ความปลอดภัย กองมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาเหตุที่จำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าในขณะที่น้ำท่วมสูง

กรณีน้ำท่วมสูง อาจทำให้ระบบจำหน่ายของ กฟภ.ได้รับความเสียหายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีการประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ที่มาhttp://shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=443:-m—m-s&catid=49:-m—m-s&Itemid=203

Read More

คำเตือน! อย่าวางน้ำแข็ง บนท้ายทอย

นพ.วิทวัส ศิริประชัย  บอกเลยว่า การวางน้ำแข็งบนท้ายทาย  ไม่ช่วยให้หายหวัดเร็วขึ้น เพราะส่วนใหญ่ร่างกายจะหายด้วตัวเองอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อ เพียงแต่ระยะดังกล่าวให้รักษาประคับประคอง กินยาลดไข้ ยาแก้ไข ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุด ใครแนะนำให้กินยาฆ่าเชื้อที่เราเรียกกันผิดๆ ว่ายาแก้อักเสบ จริงๆ แล้วเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ แต่ร่างกายคนเราสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยตนเอง แค่กินยาตามอาการก็สามารถหายได้ แต่ถ้าใครมีอาการมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ไม่หาย ป่วยเป็นเดือน แน่นหน้าออก ควรจะรีบไปพบแพทย์แล้ว

กรุณาอย่าแชร์ต่อ ใครว่า “เป็นหวัด ให้เอาน้ำแข็งแปะท้ายทอย” … ไม่เวิร์ค เพราะโรคหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัส 90% ทำให้เกิดอาการไอ คัดจมูก น้ำมูกไหล เวลาเป็นไข้หวัดมักหายได้เอง

เว้นแต่บางกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคปอดหัวใจเบาหวานโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานและกลุ่มผู้สูงอายุถ้าเป็นขึ้นมาอาจถึงขั้นปอดบวมปอดอักเสบได้ต้องระวัง

ข้อมูลนำมาจาก

https://www.springnews.co.th/truth/527529

น้ำแข็งวางที่ท้ายทอย รักษาโรคได้จริงหรือ

Question:       เคยอ่านข้อมูลซึ่งแชร์กันในอินเทอร์เน็ตที่อ้างว่าหากนำก้อนน้ำแข็งมาวางบริเวณท้ายทอย จะช่วยให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อยากทราบว่าเป็นจริงหรือไม่

Answer :( ตอบโดย อาจารย์แพทย์จีนนภษร แสงศิวะฤทธิ์ จากคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ )

ข้อมูลดังกล่าวมีที่มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ อ้างถึงจุดฝังเข็มตามศาสตร์แพทย์แผนจีนคือจุดเฟิงฝู่(DU16)ที่สังกัดเส้นลมปราณตู อยู่บริเวณกึ่งกลางใต้ท้ายทอย โดยวัดจากไรผมด้านหลังขึ้นมา 1 นิ้ว มีสรรพคุณในการรักษาอาการปวด เวียนศีรษะ คอแข็ง เจ็บคอ เลือดกำเดาไหล ลมบ้าหมู อัมพฤกษ์ พูดไม่ได้ ฯลฯ

ส่วนวิธีการใช้ก้อนน้ำแข็ง(Ice Cube Method)คือการประคบเย็น ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน จะใช้รักษาบางโรคและบางอาการเท่านั้น เช่น คอเคล็ด คอตกหมอน เพื่อลดการอักเสบ และลดอาการปวด ในระยะเริ่มแรก ไม่เหมาะที่จะทำต่อเนื่องระยะยาว เนื่องจากความเย็นเป็นปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเข้ามากระทบในขณะที่ร่างกายอ่อนแอ จะส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดและลมปราณติดขัด จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและอาการปวดเรื้อรังตามมา

โดยรวมแล้ว ข้อมูลนี้ไม่มีการอ้างอิงที่มาอย่างชัดเจน ส่วนข้อมูลในเว็บไซต์ของประเทศจีนมีเพียงการแนะนำให้นำผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งมาวางบนหลังคอที่จุดเฟิงฝู่เพื่อรักษาอาการคอเคล็ด การตกหมอน หรืออาการปวดคอ โดยทำครั้งละ 15-20 นาที วันละ 2 ครั้งเท่านั้น

ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าว ยังไม่มีบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์แพทย์แผนจีนทั้งในคลังข้อมูลของประเทศจีน และต่างประเทศมายืนยันค่ะ

http://www.cheewajit.com/featured/health-ice-01092015-02/

 

Read More

เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง เครื่องทำนำ้แข็ง ก็…ไม่สบายยย

…อากาศเปลี่ยน เครื่องทำนำ้แข็ง ก็ต้องมีปัญหา เหมือนกันคน เป็นหวัด บ้าง ร้อนๆๆ หนาวๆๆๆ

มาดูวิธีการแก้ปัญหา เบื้องต้น

หากอากาศร้อนจัด ทำให้น้ำแข็งออกน้อย ออกบาง ผิดปรกติ เป็นเรื่องปกติครับ แก้ปัญหาโดย ปรับตั้งเวลาตามตาราง และบางที อากาศ

น้ำแข็งไม่ออก น้ำแข็งไม่ตก นั่นคือ อากาศเย็น ทำให้น้ำแข็งจับตัวเป็นก้อน เร็ว อาจเกิดอาการค้างชุดบล๊อก คุณลูกค้าก็สามารถแก้ไขเวลาตามตาราง แต่กรณีนี้ คุณลูกค้า ต้อง ละลายน้ำแข็งในชุดบล๊อกที่ค้างและจับตัวก่อนนะครับให้หมด ทั้งหลังบล๊อกด้วยครับ และปรับตั้งเวลาใหม่ตารางได้เลยครับผม

 

Read More

ช่วงนี้อากาศร้อน ทำให้เครื่องทำนำ้แข็งทำงานหนัก

อากาศร้อนทำให้เครื่องทำน้ำแข็งทำงานหนัก ถ้าเป็นเครื่องทำน้ำแข็งยูนิต ปรับเวลาขึ้น  สัก 2 นาที และเป่าแผงคอยล์

ถ้าติดตั้งในสถานที่อับอยู่แล้ว ช่วงนี้ ควรหาพัดลม เป่า เพื่อระบายความร้อน

ส่วนเครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก เปิดฝาเครื่องเพื่อให้ระบายได้เลย

ไม่ต้องตกใจ ถ้าน้ำแข็งออกน้อยผิดปกติ สาเหตุ หลัก คือ

1.อากาศร้อน อุณหภูมิสูงขึ้น  37-45 องศา เลยที่เดียว

 

2.น้ำที่จะผลิตน้ำแข็ง อุณหภูมิ เกือบ 40 – 50 องศา (ช่วงนี้ไม่ต้องเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นเลยน๊า )

 

3.สถานที่ติดตั้ง ไม่ระบายความร้อน แก้ไข โดยหาพัดลมมาเปิดเพื่อระบายความร้อน

4.ควรหลีกเลี่ยง ที่มีแสงแดดส่อง ควรหาทีบังแดด ปิดเครื่องทำนำ้แข็ง

5.เป่าแผงคอย์ล ด้านหลังเครื่อง

แก้ปัญหาเบื้องต้น ตามนี้ได้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูล ได้ที่ 083 251 7787

 

 

 

 

Read More

มาทายนิสัย เครื่องดืม ชนิดชง กันดีกว่า

ทายนิสัยจากเครื่องดื่มชนิดชง

ตรงบ้างหรือเปล่าเอ่ย!…..

กาแฟเย็น ชอบแก้ปัญหา รักความท้าทาย จริงจัง แอบโรแมนติก แต่บางทีเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลัก เป็นนักวางแผน เบื่อง่าย มีหลายบุคลิกในตัวคนเดียว ชอบแก้ตัว

ชาเย็น รักสนุกแต่ไม่ชอบระเบียบ อารมณ์ดี มีความเป็นศิลปิน ไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบเปลี่ยนนู่น เปลี่ยนนี่ แม้ภายนอกจะดูเหมือนเด็ก แต่ภายในมีความเป็นผู้ใหญ่ และรักอิสระ

นมเย็น ร่าเริงสนุกสนาน ยิ้มง่ายแต่ขี้งอน ชอบน้อยใจ ชอบให้คนเอาอกเอาใจ แต่ไม่ใช่พวกไร้สมอง มองโลกในแง่ดี จนบางครั้งถูกเอาเปรียบจากคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว นิยมแฟชั่น แต่งตัวเก่ง รักธรรมชาติ

โอวัลตินเย็น รักการผจญภัย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคไม่อาจมาขวางคุณได้ ชอบความโลดโผน ไม่ชอบการผูกมัด ยิ้มง่าย แต่หัวเราะไม่ง่าย ชอบออกกำลังกาย ชอบกิน

โกโก้เย็น คุณอาจจะดูเป็นเด็ก คุณอยากให้คนอื่นมองเช่นนั้น แต่บางที คุณก็อยากให้คนอื่นมองว่าคุณโตแล้ว และทำอะไรได้ด้วยตัวเอง เป็นคนมีระเบียบ ชอบบ่น จุกจิก  ขี้อายแต่ไม่ได้ขี้กลัว มีความมุ่งมั่น

ข้อมูลนี้นำมาจาก พี่มิ้งค์ เด็กดี

ภาพ มาจาก ICEman

Read More

ร้อน ร้อน ร้อน วิธีแก้ปัญหาเครื่องทำน้ำแข็งออกน้อย ในหน้าร้อน

   ช่วงนี้อากาศร้อน ..ทำให้เครื่องทำน้ำแข็งทำงานหนัก มาช่วยบำรุงรักษาให้เครื่องทำน้ำแข็งใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..

1.ทำความสะอาด แผงคอยล์ ร้อนด้านหลังเครื่อง

2.พื้นที่ติดตั้งเครื่องทำนำ้แข็ง หากอากาศร้อนมาก บริเวณตั้งเครื่องให้นำพัดลม มาระบาย เพื่อเป็นทางช่วยอีกอย่างหนึ่ง

กรณีเป็นเครื่องทำน้ำแข็งยูนิต

 – ให้ปรับตั้งเวลาจากปกติ เพิ่ม อีก 1 ขีด

ทีม ฝ่ายบริการ ICEmanTeam

 

Read More

น้ำแข็งประคบเย็น แก้ปวด

น้ำแข็งแก้ปวด
น้ำแข็ง" ก็ใช้บรรเทาโรคต่างๆ ได้เช่นกัน 
ทั้งใช้ง่าย ปลอดภัย ประหยัด เพราะหาได้จากช่องแช่แข็งใน ตู้เย็นของบ้านคุณเอง
คุณสมบัติพื้นฐานของน้ำแข็งก็คือความเย็นที่ช่วยลดความปวดบวมอักเสบได้ ซึ่งหัวใจหลักของการบำบัดแบบนี้คือ การประคบบริเวณ
ที่ปวดบวมหรือบาดเจ็บทันที เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการลดการทำลายของเนื้อเยื่อก่อนที่อาการเจ็บปวดจะรุนแรงขึ้น โดยนำ
ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งประคบตรงบริเวณที่มีอาการต่างๆ ดังนี้
ปวดหลัง อาการนี้เป็นปัญหาส่วนใหญ่ของผู้หญิงจากการทำงานบ้านหรือทำสวน ความเย็นช่วยลด
ความปวดได้ โดยให้ประคบน้ำแข็งทันทีหลังจากทำงานที่ต้องก้มๆ เงยๆ หรือยกของหนักๆ มา
ปวดไมเกรน คุณผู้หญิงเกือบทุกคนมักจะประสบกับการปวดหัวตุบๆ โดยเฉพาะช่วงมีรอบเดือน ซึ่งผู้ที่เคยใช้วิธีนี้รับรองว่า
สามารถลดอาการปวดได้จริง โดยนอนราบบนพื้นประมาณ 5-10 นาที และประคบผ้าห่อน้ำแข็งบริเวณด้าน
หลังลำคอ หน้าผาก หรือขมับ ความเย็นจะช่วยลดอาการบวมและอาการมึนลงได้ ทั้งยังลดผลข้างเคียงอื่นๆ
จากไมเกรนโดยที่ไม่ต้องกินยาอีกด้วย
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ เคล็ด ตึง นักกรีฑาจำนวนไม่น้อยเลือกใช้น้ำแข็งป้องกันอาการที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้หลังจากออกกำลัง ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันว่า น้ำแข็งทำให้รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่ตึงเครียด เพราะช่วยลดการขยายตัว
ของหลอดเลือดมีของดีใกล้ตัวแบบนี้...ก็เบาใจได้แล้วค่ะว่าคุณจะสามารถรับมือกับอาการปวดต่างๆเหล่านี้
ได้ในเบื้องต้น
การลดการอักเสบโดยใช้น้ำแข็ง
ได้รับการยอมรับแล้วว่าน้ำแข็งมีส่วนช่วยลดการอักเสบได้อย่างมากและรวดเร็ว นักวิจัยส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนจากการใช้ความร้อนมาใช้เป็นความเย็น
ใช้เป็นน้ำแข็งแทนในการช่วยลดการอักเสบ เช่น อาการปวดหลัง และได้ผลอย่างดีเยี่ยมกับสิวอักเสบธรรมดา และสิวอักเสบรุนแรงอีกด้วย
วิธีใช้
1. นำถุงเย็นหรือน้ำแข็งก้อนมาโปะไว้ที่อักเสบ เพื่อที่จะได้ไม่เย็นมือควรเอาน้ำแข็งห่อกระดาษทิชชู่แล้วเอามาโปะ
2. โปะถุงเย็นหรือน้ำแข็งไว้ที่อักเสบประมาณ 2-5 นาที หรือจนน้ำแข็งละลาย
3. เช็ดหน้าให้แห้งแล้วตามด้วยทายาหรือครีมบำรุง
เมื่อทำแบบนี้กับสิวการระคายเคืองและการอักเสบจะลดลง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมเข้าสู่ผิวของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากควรใช้ถุงเย็นหรือถ้วย Styrofoam โดยใส่น้ำและนำไปแช่ช่องแข็งและพอน้ำเป็นน้ำแข็งก็นำมาโปะที่อักเสบ
โดยใช้กับบริเวณที่อักเสบวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็นครั้งละ 2-5 นาที ซึ่งวิธีนี้คุณสามารถนำกลับมาใช้อีกกี่ครั้งก็ได้ 
เพราะพอน้ำแข็งละลายคุณก็เอาถ้วยนี้ไปแช่ช่องแข็งใหม่ แล้วนำกลับมาใช้ต่อได้

 

Read More

วิธีเปลี่ยนยางถ้วยเครื่องทำน้ำแข็ง

ICEmanTeam ขอแนะนำวิธี เปลี่ยนยางถ้วยเครื่องทำน้ำแข็ง โดยท่านสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

 

 

 

 

ขั้นตอนที่1 ถอดกรอบชุดบล๊อก (กรอบแสตนเลส) ออกโดยขันถอยน๊อต ยึด 2 ตัว ตรงตำแหน่งราวทองเหลือง

 

ขั้นที่ตอนที่ 2 ทำความสะอาด แผงบล๊อกทองแดง ไม่ให้มีเศษยางเก่าติดค้าง และทำความสะอาดเช็ครอยรั่ว

ขั้นตอนที่ 3 เอาถาดยางวางทับลงบนแผงบล๊อกทองแดง ตามรูป

 

ขั้นตอนที่ 4 ใช้น้ำมัพืชเช็คหล่อลื่นบริเวณปากถ้วยบล๊อกทองแดง แล้วกดยัดใส่ยางเข้ากับถ้วยทองแดงที่ละถ้วย จนครบ

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจเช็คของยางแต่ละถ้วยให้แนบสนิท ( หากยางไม่แนบสนิท จะทำให้น้ำรั่วหลังบล๊อก และส่งผลให้น้ำแข็งค้างบล๊อก

หมายเหตุ ยางถ้วยน้ำแข็ง จะเข้าล๊อค พอดี ห้ามตัด ห้ามใช้กาว โดยเด็ดขาด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลนี้ เป็นของ บริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด

 

 

 

 

 

 

Read More