เครื่องทำนำ้แข็งเกล็ด รุ่น IM60F สวัสดิการพนักงาน

จังหวัดระยอง ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง