…สะอาด สะดวก ปลอดภัย….. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด

ผู้ผลิต บ.นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด