กองทุ่นหมู่บ้าน ราชช้างขวัญ จังหวัดพิจิตร
บริหารโดย ผู้ใหญ่ปุ๋ม
เริ่ม แรกได้ติดต่อกับ ฝ่ายขาย เครื่องทำน้ำแข็ง ICEman สอบถามเกี่ยวกับระบบของเครื่องทำน้ำแข็ง ความเป็นไปได้หากเราจะดำเนินโครงการ ขายน้ำแข็งยูนิต ในงบที่รัฐบาลได้จัดสรรมาให้ ทางบริษัทฯ ได้แนะนำข้อมูลต่าง ๆ จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาก โดยใช้ชื่อว่า โครงการ ตู้น้ำแข็งยูนิค ประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ราชช้างขวัญ
อันดับแรก ตรวจสอบระบบน้ำ ว่าผ่านเกณฑ์ หรือเปล่า พอเรียบร้อยแล้ว
อันดับสอง ขอหม้อไฟฟ้า ใหม่ คือ 15 แอมป์ อันนี้ ใช้เวลาพอสมควร ประมาณ 7-10 วัน
อันดับสาม ดำเนินการก่อสร้าง พื้นที่จะลงเครื่องทำน้ำแข็ง
อันดับสี่ ดำเนินการจัดหา อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น ซื้อ ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำแข็ง ถังเก็บน้ำ ฝ่ายขายให้แนะนำว่า หาซื้อแถวท้องถิ่นสะดวกในการจัดส่ง และการรับประกัน
ทุกอย่างพร้อม ทางบริษัท นิวตั้น แอสโซซิเอท จำกัด ก็ได้ทำการติดตั้ง เทสระบบ ถ้าทุกอย่างพร้อม จะติดตั้งเสร็จภายในวันเดียว
การทำตลาด เริ่มแรก จะเหนื่อย จะอยู่ตัวประมาณ 3 เดือน

ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 1ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 2ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 3

ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 8ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 6ก่อสร้างพื้นที่ลงเครื่องทำน้ำแข็ง 4
ใครสนใจ น้ำแข็งสะอาด ติดต่อได้ ที่ กองทุนหมู่บ้านราชช้างขวัญ ม.4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เครื่องทำน้ำแข็ง ICEman ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 083 251 7787

ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ