ช่วงนี้หน้าฝน ปลอดภัยไว้ก่อน และรักษาสุขภาพด้วยครับ

น้ำแข็งที่สะอาด จะต้องใส ไม่ขุ่น สังเกตุ

ง่ายๆ เวลาน้ำแข็งละลายจะต้องไม่มีตะกอน

น้ำแข็งเมื่อรับประทานแล้ว จะต้องไม่มีรส และกลิ่น

หลีกเลี่ยง รับประทานน้ำแข็งปน หรือ น้ำแข็งซองที่นำมาบดนั่นเอง

จากสถิติสุ่มตรวจพบว่า น้ำแข็งประเภทนี้มีสารจุลินทรีย์มากกว่าหรือสูงกว่าครึ่ง